SEO TỔNG THỂ DỰ ÁN CEMA – EXIMCO.,JSC

CEMA – EXIMCO.,JSC

Là cầu nối quan hệ đối tác giữa người lao động trong nước và người sử dụng lao động ở nước ngoài, hợp tác gia tăng giá trị lợi ích cho các bên.

CEMA GROUP luôn quan tâm đến gia cảnh của người muốn đi xuất khẩu lao động, tư vấn cho con em các gia đình phương án lựa nơi làm việc, phương án tài chính và cả sự thích ứng môi trường làm việc, văn hóa ngoại quốc phù hợp với đặc điểm từng trường hợp. Người lao động được sẽ được cung cấp:

  • Hỗ trợ tài chính
  • Đào tạo huấn luyện
  • Thông tin về các hồ sơ cần thiết
  • Trợ giúp trong quá trình hoàn tất các thủ tục
  • Tư vấn hỗ trợ trong quá trình làm việc tại nước ngoài

KẾ HOẠCH SEO VÀ CONTENT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9xTIaUbf8-c0TrG-6k9Rys2fc9LUmv4L2LNUJ_Idv4/edit#gid=1334579954

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo