Xưa hầu như e chỉ oánh đỏ và cam, rất ít khi xài son hồng vì thấy sến sến sao á …

Xưa hầu như e chỉ oánh đỏ và cam, rất ít khi xài son hồng vì thấy sến sến sao á 🤣
Nhg tới khi bắt dc quả Muzigae 16 này thì cứ đánh hoài thôi vì cứ lnao đánh màu í là dc khen trẻ, hay thật 😆


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *