Tuổi 30+ thật áp lực, vừa phải đọ nhan sắc với các em 18, vừa phải đọ kinh tế vớ…

Tuổi 30+ thật áp lực, vừa phải đọ nhan sắc với các em 18, vừa phải đọ kinh tế với các chị 40
Nhưng thật may mắn mình có cả 2, nhan sắc của các chị 40 và kinh tế của các em 18 😀Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *