Nối mi nhiều, hoặc mi thưa ngắn sẵn, đến mức hói trụi cả mi e này vẫn cân tất nh…

Nối mi nhiều, hoặc mi thưa ngắn sẵn, đến mức hói trụi cả mi e này vẫn cân tất nhá ce 🤣 Bao mọc, trc có khách e bảo mọc dài quá mà khách đeo kính chạm cả vào kính vướng lắm haha
3️⃣5️⃣0️⃣k/ em tranh thủ s a le đag rẻ mn ơi, bill Balan từng hộp một
Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *