Ngoài 30, nhất định phải tiêm Meso nha mọi người. Em có 5 slot tiêm Meso z á cực…

Ngoài 30, nhất định phải tiêm Meso nha mọi người.
Em có 5 slot tiêm Meso z á cực ưu đãi cho các chị em kh quen, mà trực tiếp bác sĩ của hãng tiêm.

Tiêm ở ngoài còn lo thuốc tiêm hàng xách, k bảo quản thuốc cẩn thận ( thuốc này phải bảo quản lạnh tới khi tiêm(, rồi thì ko đúng kĩ thuật chứ trực tiếp tại hãng, bs hãng tiêm thì e nói thật là an toàn nhất rồi

M𝐞𝐬𝐨 𝐄𝐱𝐨𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐀𝐒𝐂𝐄+ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟑 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞𝐬𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👏 sứ giả hạnh phúc cho làn da 👏👏👏 #exsome

Cũng là Meso nhưng đỉnh cao phải là tế bào gốc nội bào Exosome. Tại sao lại nói như vậy ? Bởi chỉ sau một liệu trình đã giúp giải quyết mọi vấn đề về da:
◾ 𝐒𝐚̆́𝐜 𝐭𝐨̂́ (𝐝𝐚 𝐬𝐚̣𝐦, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̀𝐮, 𝐬𝐚̣𝐦, 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̂𝐦…)
◾ 𝐋𝐚̃𝐨 𝐡𝐨𝐚́ (𝐧𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐨̂𝐧𝐠 , 𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̃𝐨 𝐦𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂ đ𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢)
◾ 𝐋𝐨̂̃ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨
◾ 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐚 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐝𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐦𝐮̣𝐧, 𝐧𝐚́𝐦, 𝐬𝐞̣𝐨 𝐤𝐡𝐨́ 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜
◾ 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂ 𝐝𝐚 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 , 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧
◾ 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨́𝐚, 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́𝐧𝐠


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *