Nghe nói con gái dc giải nhất rung chuông vàng toán mà thấy sai sai , nhìn ảnh n…

Nghe nói con gái dc giải nhất rung chuông vàng toán mà thấy sai sai 🤣🤣🤣, nhìn ảnh nhận giải mới tin nổi. Hàng ngày vẫn dạy bạn í Toán nhg thấy n lạ lắm 🤣


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *