New nét căngggg #99 𝐒𝐨𝐧 𝐊𝐞𝐦 𝐌𝐀𝐂 𝐋𝐨𝐜𝗸𝐞𝐝 𝐊𝐢𝐬𝐬 𝐈𝐧𝗸 – 𝐍𝐄𝐖 𝟐𝟎𝟐𝟑 Màu 99 : Extra Chil…

New nét căngggg #99 💋𝐒𝐨𝐧 𝐊𝐞𝐦 𝐌𝐀𝐂 𝐋𝐨𝐜𝗸𝐞𝐝 𝐊𝐢𝐬𝐬 𝐈𝐧𝗸 – 𝐍𝐄𝐖 𝟐𝟎𝟐𝟑 💋 Màu 99 : Extra Chili
👉 Son kết cấu siêu lì, dòng son Ink mới nên đảm bảo khiến màu lên chuẩn xác, môi mướt lì, rực rỡ.


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *