Nếu chưa tin làn da căng bóng sau 1 đêm thì phải dùng ngay mandelic 8% serum viv…

Nếu chưa tin làn da căng bóng sau 1 đêm thì phải dùng ngay mandelic 8% serum vivant‼️ Cùng là mandelic nhưng không phải man nào cũng giống nhau đâu nhé các bác uiii. Các dòng man khác có công thức đạt độ tinh khiết 30-70% nhưng với man 8% nhà vivant tới 99,9% cơ ạ, do đó sẽ không có tạp chất làm giảm hiệu quả của sản phẩm Cực kỳ recommend brand này cho nhg ai thích treatment nhẹ nhàng, đơn giản, gi á thành hợp lý. Đặc biệt Man8 em gthieu 100% kh đều hỏi ủa sao nó bóng được sau 1 đêm vậy 😅
Tranh thủ off sâu múc đi kh uiii
Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *