Mọc mi có mọc thật k, cứ xem feedback kh e là biết Thoa đâu mọc đấy, mọc cả mi d…

Mọc mi có mọc thật k, cứ xem feedback kh e là biết😀 Thoa đâu mọc đấy, mọc cả mi dưới, thoa lên trên mi còn mọc làm mấy hàng
Giã từ mi nối luôn, hoặc có thể dùng luôn cho các ce đag nối mi muốn dưỡng cho mi khoẻ hơn
3️⃣5️⃣0️⃣k r ẻ mà dùng ok hơn cả Revitalash 2 củSource

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *