Ko tin vào mắt mình Má Nars màu Taj Mahal cam nắng huyền thoại fullsz fullbox s…

Ko tin vào mắt mình🥲
Má Nars màu Taj Mahal cam nắng huyền thoại fullsz fullbox s a l e còn rẻ như mini🥲
Mua trữ sắp lễ tặng dần cũng dc í chứ
E dg pá n 550ca là off đủ kiểu r. Nay nó s a l e còn có 3️⃣7️⃣0️⃣😢😢😢
E trữ sẵn 2c đây ạ, date xa tít tắp. Màu này cực hot bên tiktok trung, các tỉ tỉ xài nhìn mê li lun á


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *