Hoàng hôn thì ở phía tây Bình yên thì ở phía em đây này

Hoàng hôn thì ở phía tây
Bình yên thì ở phía em đây này 😍Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *