Em đẹ.p thế này, mới thế này mà k đi đến, tuần nào cũng phải lôi e ra lượn vài v…

Em đẹ.p thế này, mới thế này mà k đi đến, tuần nào cũng phải lôi e ra lượn vài vòng trog khu k hỏng mất 😢
Mới đi 2000km mới cóng, ai quen e thì bit e lừoi đi xe máy thế nào r đó🤣🤣 Nhưng công nhận hùi troẻ thử nh loại xe rùi thì k con nào thích ntn, thấp dễ đi, nữ đi quá an toàn mà đẹp, máy êm ru.. B.án cũng tiếc ghê ấy nhg k dùng tới mà cứ phải lôi ra đi cho đỡ hỏng thấy hơi phiền và phí nữa 😭


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *