E là team bánh trung thu hiện đại nên hầu như k ăn dc mấy cái nhân truyền thống,…

E là team bánh trung thu hiện đại nên hầu như k ăn dc mấy cái nhân truyền thống, thế mà fai công nhận nhân Gà quay của hãng này ngon thật 🥲🥲🥲



Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *