E khum phải fan Selena Gomez nha nhưng quả má Rare beauty này đỉnh thật lun, đẹp…

E khum phải fan Selena Gomez nha nhưng quả má Rare beauty này đỉnh thật lun, đẹp hơn má kem Nars đó ạ🤣


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *