Dưỡng da k phải kê 1 liệu trình cao siêu 8-10 món, cái nào cũng táp vào một cách…

Dưỡng da k phải kê 1 liệu trình cao siêu 8-10 món, cái nào cũng táp vào một cách thừa thãi và tốn kém. Nó chỉ đơn giản là nhìn thấy những vấn đề của làn da, hiểu nhu cầu của bản thân, và cung cấp cho làn da những thứ nó đang thiếu. Có vấn đề gì, tìm hiểu cơ chế vì sao lại có vấn đề đấy và đi xử lý. Có những khách chỉ 2-3 món đơn giản thôi đã đẹp lên rất nhiều rồi.Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *