Dưới nhà mới khai trương Starbuck, lí trí bảo đừng xuống nhưng k hiểu sao tay th…

Dưới nhà mới khai trương Starbuck, lí trí bảo đừng xuống nhưng k hiểu sao tay thì lại cầm thẻ mới luôn r 🤣🤣🤣Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *