Dịu dàng một chút thì xinh Dịu dàng nhiều chút thì xinh nhiều lần..

Dịu dàng một chút thì xinh
Dịu dàng nhiều chút thì xinh nhiều lần.. 🌸🌸🌸Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *