Chuẩn bị sang thu đông làm 1 chú son đỏ rượu sag chảnh đi chị em nhỉ 1 chiếc de…

Chuẩn bị sang thu đông làm 1 chú son đỏ rượu sag chảnh đi chị em nhỉ❤️
1 chiếc deal quá hời 2️⃣3️⃣0️⃣k date xa , e có 20 thỏi thui cuối tuần về ạa + 926 – Dubonett buzz: Đỏ rượu 𝐌.𝐀.𝐂 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐊𝐈𝐒𝐒 𝐋𝐈𝐏𝐒𝐓𝐈𝐂𝐊 Chất son quá thích luôn, mỏng mượt môi lắm, dòng matte này thì vô tư cho các chi em môi siêu khô cũng dùng được luôn, thậm chí thách thức mùa đông luôn, đưa lên môi đầu son lướt cứ như trượt băng đó hihi 😂 và son ngọt như kẹo, chính xác là ngọt như kẹo.



Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *