Cách để đỡ già ngoài ún collagen ra thì chỉ có bơ thui k thích ai đấy thì coi n…

Cách để đỡ già ngoài ún collagen ra thì chỉ có bơ thui 🤣 k thích ai đấy thì coi như k tồn tại, còn ai đấy k thích mình thì cũng k quan tâm vì k fai việc của mình

Quả bơ màu vàng rất đẹp và thơm 🥑

Trần BơmSource

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *