Các bạn đã học tới tiếng Trug quốc mà con toy vẫn chưa biét đánh vần và viết ngư…

Các bạn đã học tới tiếng Trug quốc mà con toy vẫn chưa biét đánh vần và viết ngược số, chắc tự nó cũng thấy ko ổn lắm 🤣🤣🤣 Hnay bà chị back to school, ông em mặt buồn man mác 🤣
Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *