Các bà nhìn mi của khá ch nhà tui đi, ko chuốt mascara tí nào nha. Đi uốn mi mà …

Các bà nhìn mi của khá ch nhà tui đi, ko chuốt mascara tí nào nha. Đi uốn mi mà thay khuôn từ sz M lên sz L luôn😵
Dùng quả mọc mi có hơn 3 chăm mà mi mọc um tùm dài loằng ngoằng đe.p hơn cả nối🙄Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *