Bao năm lần đầu thấy mình có nhiều lông mi ntn haha mới dùng mọc mi dc 2 tuần n…

Bao năm lần đầu thấy mình có nhiều lông mi ntn haha 🤣🤣🤣 mới dùng mọc mi dc 2 tuần nhé các bac. Nói chung chỉ sợ lười k dùng thôi chứ đã dùng là mọc ạ. Mi em lúc đầu trọc lóc dc 3 sợi nhé các c, còn k có chỗ cắm mi cơSource

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *