Ai bị như e, người như cái máy báo thời tiết, cứ giở giời là đau đầu, r thì nói …

Ai bị như e, người như cái máy báo thời tiết, cứ giở giời là đau đầu, r thì nói trc quên sau phải uống cái này ngay nhá. Đảm bảo cực nhạy 😛 Uống phát làm việc tập trung năng suất hơn hẳn, giảm hẳn đau đầu
Ngày xưa các cụ có tuổi đầu óc vẫn minh mẫn, mà nay tiếp xúc với điện thoại nhiều nên thành ra 30 đã giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ. Đúng là cái gì cũng có 2 mặt.Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *