3CE Blur Matte Lipstick #Rosiness Tone màu hồng khô này phải gọi là siêu dễ dùn…

3CE Blur Matte Lipstick #Rosiness
Tone màu hồng khô này phải gọi là siêu dễ dùng🥰
E về thêm đủ màu ạa


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *