10 điểm ko có nhưng Đỉnh nhất trong các loại em từng ăn. Năm nào cũng ăn 3-4 h…

10 điểm ko có nhưng 😍
Đỉnh nhất trong các loại em từng ăn. Năm nào cũng ăn 3-4 hộp mà chỗ thì ngọt quá, chỗ thì nhân khô, chỗ thì vỏ cứng, chỗ thì vị ko ổn, riêng ở đây từ vỏ- nhân- trứng kết hợp perfect luôn. Mua 2-4 cái có hộp cực xinh đi tặng nữa ahh
E dư 1 ít các vị sauu – Đ𝗮̣̂𝘂 𝗫𝗮𝗻𝗵 𝟭𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬
– 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗠𝗼̂𝗻 𝟭𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬
– 𝗧𝗿𝗮̀ 𝗫𝗮𝗻𝗵 𝟭𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬
– 𝗛𝗮̣𝘁 𝘀𝗲𝗻 𝗹𝗮́ 𝗱𝘂̛́𝗮 𝟭𝟯𝟱. 𝟬𝟬𝟬
– 𝗧𝗶𝗿𝗮𝗺𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗵𝗼̂ 𝗠𝗮𝗶 𝟭𝟰𝟱.𝟬𝟬𝟬
– 𝗟𝗮𝘃𝗮 đ𝗮̣̂𝘂 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝘂̛́𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗶 𝟭𝟰𝟱.000


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *