𝟑𝐂𝐄 𝐁𝐥𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐋𝐢𝐩𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 E canh 3 chuyến mới múc dc màu này 𝑺𝒂𝒍𝒕𝒚 𝑪𝒊𝒏𝒂𝒎𝒐𝒏: CAM ĐẤ…

𝟑𝐂𝐄 𝐁𝐥𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐋𝐢𝐩𝐬𝐭𝐢𝐜𝐤 E canh 3 chuyến mới múc dc màu này 𝑺𝒂𝒍𝒕𝒚 𝑪𝒊𝒏𝒂𝒎𝒐𝒏: CAM ĐẤT huyền thoại, chuẩn tone hơn bao giờ hết 🫢 Luôn sold out e mua dc 15 thỏi thôi chị em ơiiii ko nhanh là hết đó ạ 🔥 3️⃣3️⃣0️⃣k/ thỏi


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *