𝗚𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼𝗮̉𝗶 𝗺𝗮́𝗶 𝗖𝘂̛́ 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗴𝗮́𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝗼̂́𝘁…

𝗚𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼𝗮̉𝗶 𝗺𝗮́𝗶
𝗖𝘂̛́ 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗴𝗮́𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝗼̂́𝘁 𝗹𝘂𝗻𝗻 🤍 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐊𝐂𝐍 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐒𝐏𝐅 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐆𝐀̆𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐀 & 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐀 𝐂𝐎́ 𝐊𝐇𝐀̉ 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐀 𝐔𝐕 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐔𝐏𝐅𝟓𝟎+ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐔𝐕 đ𝐚̣𝐭 𝟗𝟖% 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧​, 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐀 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟗𝟖,𝟒% 𝐔𝐕𝐀 𝐯𝐚̀ 𝟗𝟗,𝟐% 𝐔𝐕𝐁. Nên mng đừng thấy SALUA mỏng, mát, co giãn ôm gọn mà đánh giá thấp khả năng của em nó nha. Tuy là sản phẩm nội địa Hàn, nhưng SALUA thực sự đã vươn xa khắp châu Á và được đông đảo chị em iu thích ạ 😍😍
1️⃣7️⃣0️⃣k/c
từ 2c 1️⃣6️⃣0️⃣kSource

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *