𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 𝑷𝑰𝑵𝑲 𝑰𝑵 𝒀𝑶𝑼𝑹 𝑨𝑹𝑬𝑨 Còn 1c bá n nốt 8⃣8⃣0⃣k Mua trướ…

𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 𝑷𝑰𝑵𝑲 𝑰𝑵 𝒀𝑶𝑼𝑹 𝑨𝑹𝑬𝑨 🔥🔥🔥 Còn 1c bá n nốt 8️⃣8️⃣0️⃣k
Mua trước đi chứ ra đến sân mới mua thì mắc lắm 🤣🤣🤣 =)) mỗi lần vào mua đc có 5 chú thui mng nhanh tay nhá ạ
💕


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *