𝐒𝐚𝐮 𝐜𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐈𝐭𝐞𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐚𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲 Khôn…

𝐒𝐚𝐮 𝐜𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠
𝐈𝐭𝐞𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐚𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲 😝😝😝 Không thể rời mắt khỏi em bảng phấn mắt xinh đẹp này của nhà 𝗖𝗹𝗶𝗼❤️ ✨ 𝗕𝗔̉𝗡𝗚 𝗣𝗛𝗔̂́𝗡 𝗠𝗔̆́𝗧 𝗖𝗟𝗜𝗢 𝗣𝗥𝗢 𝗘𝗬𝗘 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 🌸 💰3️⃣8️⃣5️⃣k #12 𝐴𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 𝐵𝑟𝑒𝑒𝑧𝑒 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑜𝑢𝑙𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 : tone nâu ấm áp ôm trọn sắc thu như màu nắng và lá rụng 🍂 Thuộc bộ sưu tập các bảng phấn mắt hot và b á n chạy nhất của nhà 𝗖𝗹𝗶𝗼. Bảng mắt gồm 10 ô màu đa dạng từ nhũ to bling bling đi tiệc hay nhũ nhẹ long lanh, hoặc đơn giản đi học, đi làm với gam màu lì✨✨✨


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *