𝐒𝐎𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐃𝐈.𝐎𝐑 𝟎𝟎𝟏 – 𝘁𝗵𝗼̉𝗶 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗻 𝗰𝗵𝗮̣𝘆 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗺𝗼̣𝗶 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 đ…

💮 𝐒𝐎𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐃𝐈.𝐎𝐑 𝟎𝟎𝟏 💮
– 𝘁𝗵𝗼̉𝗶 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗻 𝗰𝗵𝗮̣𝘆 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗺𝗼̣𝗶 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̣𝗶
Huyền thoại mọi mùa, cứ v ề là hết
Em có hơn chục thỏi thôi ạ
Son dưỡng Dìor lipglow khắc phục thâm môi, bổ sung collagen cho da môi, môi được dưỡng căng mọng bóng hồng tự nhiên.
Thỏi son thị phi nên nhà e lun là fullbill fullbox ce yên tâm nha 6️⃣9️⃣5️⃣


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *