𝐍ướ𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐄𝐋𝐈𝐙𝐀𝐁𝐄𝐓𝐇 𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐓𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦 Thơm sang, chút mát mẻ trà…

𝐍ướ𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐄𝐋𝐈𝐙𝐀𝐁𝐄𝐓𝐇 𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐓𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦

Thơm sang, chút mát mẻ trà xanh, chút thơm hoa huệ tây mà lưu khá lâu 6-8h giá lại hạt rẻ . Đi tặng cũng lịch sự vô cùng
1️⃣0️⃣0️⃣ml hẳn hoi mà có 6️⃣8️⃣0️⃣kkk thơm mát nhẹ nhàng thư thái dùng mùa này thích cực

🤍𝐓𝐡ể 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐬ự 𝐧ữ 𝐭í𝐧𝐡, 𝐧𝐠ọ𝐭 𝐧𝐠à𝐨, 𝐬ả𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨á𝐢 𝐯à 𝐪𝐮𝐲ế𝐧 𝐫ũ
🕊𝘞𝘩𝘪𝘵𝘦 𝘛𝘦𝘢 𝘔𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘪𝘯 𝘉𝘭𝘰𝘴𝘴𝘰𝘮 𝘨𝑜̛̣𝘪 𝘭𝑒̂𝘯 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝑖́ 𝘭𝑒̂̃ 𝘩𝑜̣̂𝘪. 𝘕𝘪𝑒̂̀𝘮 𝘷𝘶𝘪 𝘭𝑎̂́𝘱 𝘭𝑎́𝘯𝘩 𝘤𝑢̉𝘢 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘭𝑎̀𝘯 𝘴𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 đ𝑎̣𝘪 𝘥𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘭𝑎̀𝘯 𝘥𝘢 𝑎̂́𝘮 𝑎́𝘱. 𝘝𝑖̣ 𝘯𝘨𝑜̣𝘵 𝘵𝘩𝑜̛𝘮 𝘤𝑢̉𝘢 𝘲𝘶𝑎̉ 𝘤𝘢𝘮 𝘷𝑢̛̀𝘢 𝘤𝘩𝑜̛́𝘮 𝘯𝑜̛̉ 𝘩𝑜̀𝘢 𝘲𝘶𝘺𝑒̣̂𝘯 𝘷𝑜̛́𝘪 đ𝑜̣̂ 𝘨𝘪𝑜̀𝘯 𝘴𝑎̆́𝘤 𝘯𝑒́𝘵 𝘤𝑢̉𝘢 𝘣𝘪𝑒̂̉𝘯 Đ𝑖̣𝘢 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘏𝑎̉𝘪. 𝘎𝑜̛̣𝘪 𝘤𝑎̉𝘮 𝑎̂́𝘮 𝑎́𝘱 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘰𝑎́𝘯𝘨 𝘮𝑎́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝑎̀𝘯𝘩
𝙢𝙖𝙣𝙜 đế𝙣 𝙢ộ𝙩 𝙢ù𝙞 𝙝ươ𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙝ã 𝙩𝙝ể 𝙝𝙞ệ𝙣 𝙨ự 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙞ế𝙩 𝙫à 𝙨ự đơ𝙣 𝙜𝙞ả𝙣 𝙘ủ𝙖 𝙫ẻ đẹ𝙥 𝙝𝙞ệ𝙣 đạ𝙞🦢

👩‍🦳𝙉𝙝à 𝙘𝙝ế 𝙩ạ𝙤 𝙫à 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙗ạ𝙣 đồ𝙣𝙜 𝙨á𝙣𝙜 𝙡ậ𝙥 𝘾𝙖𝙧𝙤𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙎𝙖𝙗𝙖𝙨, 𝙂𝙪𝙞𝙡𝙡𝙖𝙪𝙢𝙚 𝙁𝙡𝙖𝙫𝙞𝙜𝙣𝙮, 𝙍𝙤𝙙𝙧𝙞𝙜𝙤 𝙁𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨-𝙍𝙤𝙪𝙭 𝙢ô 𝙩ả 𝙘ả𝙢 𝙝ứ𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙒𝙝𝙞𝙩𝙚 𝙏𝙚𝙖: 𝙈ù𝙞 𝙝ươ𝙣𝙜 𝙣à𝙮 𝙡à 𝙨ự 𝙠ế𝙩 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙘ủ𝙖 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤ả𝙣𝙝 𝙠𝙝ắ𝙘 𝙩ươ𝙞 𝙢ớ𝙞 𝙘ủ𝙖 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙘𝙝ấ𝙩 𝙩𝙧à 𝙩𝙧ắ𝙣𝙜 đầ𝙪 𝙩𝙞ê𝙣.
💐 Hương đầu: hương cam Bergamot, Quýt và cam đắng
💐Hương giữa: Gừng, lá trà, hoa violet và hoa huệ
💐Hương cuối: Xạ hương, đậu Tonka và Tuyết tùng


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *