𝐄𝐆𝐅 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐑 E này giá cao nhất trong các dòng Toner của DBH, thành phần xịn nhấ…

𝐄𝐆𝐅 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐑 💧💧💧
E này giá cao nhất trong các dòng Toner của DBH, thành phần xịn nhất nha 😍
Trc dùng Antioxidant đã thich h có cái toner mới này còn đỉnh hơn ạ. Nhắc đến D b h là nghĩ tới thành phần đắt giá EGF giúp trẻ hoá tế bào da rùi ạ ❤️
– 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗰𝗮̂𝗻 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 đ𝗼̣̂ 𝗣𝗛 𝗴𝗶𝗮̀𝘂 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗘𝗚𝗙☘️☘️ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 :
• 𝐶ℎ𝑢̛́𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝐸𝐺𝐹 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑏𝑖̀
• 𝐶ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣𝑜
• 𝑃ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑜̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖
• 𝐶𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑃𝐻 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚
• 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 , 𝑚𝑖̣𝑛 𝑚𝑎̀𝑛𝑔.Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *