𝐃𝐀́𝐍 𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐕.𝐈𝐂𝐇𝐈 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐱𝐢̣𝐧 𝐬𝐨̀ . 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚̉ 𝐁𝐎̛…

👙 𝐃𝐀́𝐍 𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐕.𝐈𝐂𝐇𝐈 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐱𝐢̣𝐧 𝐬𝐨̀ .

𝐁𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚̉ 𝐁𝐎̛𝐈, 𝐆𝐘𝐌 … 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝟏 𝐦𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐝𝐚́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐞̂̀𝐧 + 𝐝𝐢́𝐧𝐡 😝

Miếng dán ko dùng keo mang lại sự thoải mái cho chị em!

Thiệt xài qua rất nhiều loại rồi nhưng đây là 1 trong những loại siêu ưng nha

🍃 Siêu mỏng nhẹ , dán lên không bị lộ viền
🍃 Siêu dính nên không bao giờ lo rớt nha 😍
🍃 Đặc biệt là miếng dán ngực này không dùng keo nên không làm thâm, không đổ mồ hôi như những loại dán ngực thông thường khác
———Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *