𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 Mới ra mắt giữa năm ngoá…

❌𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 Mới ra mắt giữa năm ngoái, vậy mà chiếc shop nhỏ xinh của e đã b.án ra hơn 10 nghìn chiếc, chia ra mỗi ngày đi khoảng 27 em 🤣
Giữa thời điểm suy thoái, vậy mà em nó vẫn đứng sừng sững top1 ở mọi BXH kem chống nắng và luôn đc săn lùng, thế là quá đủ khẳng định chất lượng rùi 😍Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *